Dịch vụ làm phù hiệu xe công ten nơ(container) tại Bình Dương chỉ 2 ngày

Dịch vụ làm phù hiệu xe công ten nơ (container) tại Bình Dương chỉ 2 ngày

 

Chỉ xx triệu (02 ngày làm việc). Thời hạn phù hiệu 07 năm.

Nhận làm phù hiệu xe toàn quốc, uy tín , trách nhiệm

 

Hồ sơ đăng ký Phù hiệu xe tải và container(công ten nơ), đầu kéo chúng tôi sẽ chuẩn bị tại Bình Dương

 

- Bản sao y hoặc bản chính kèm Cavet và Đăng kiểm.

- Bản sao y hoặc bản chính kèm Giấy phép kinh doanh vận tải (nếu có).

- Hợp đồng thuê xe (nếu có).

- Tuỳ theo từng loại xe sẽ có một giấy tờ thêm khác.

- Thời gian thực hiện: 02 ngày.

- Thời hạn phù hiệu xe tải và container: 07 năm.

 

 

lắp đặt định vị ô tô tại bình dương

lắp đặt định vị ô tô tại bình dương
 

lắp đặt định vị ô tô tại bình dương
 

 

 

phù hiệu xe đầu kéo tại bình dương

phù hiệu xe đầu kéo tại bình dương
 

 

phù hiệu xe công ten nơ

phù hiệu xe công ten nơ